-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22
signal iduna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

  

Dlaczego TFG, dla kogo i po co?

4/ Dlaczego TFG, dla kogo i po co? a/ Dobijamy polskie podmioty gospodarcze – organizatorów, koniecznością, zapisaną w przyszłej ustawie, płacenia haraczu, daniny, dodatkowego podatku za/na upadki innych podmiotów, odpowiedzialnością zbiorową, bo też nazywa się biuro podróży. Według Konstytucji żyjemy w kraju demokratycznym o swobodach gospodarczych, gdzie każda osoba prawna i fizyczna odpowiada za siebie, czy to jest prawdą? Może zróbmy podobną regułę Fundusze w innych sektorach gospodarki?

b/ Koszty związane z TFG przenosimy na uczciwie pracujące podmioty gospodarcze;
- co oni / inni organizatorzy mają wspólnego w upadkiem jakiegoś podmiotu w gospodarce?
- kto wydaje tzw: Zaświadczenie – (czytaj: Zezwolenia)?
- kto jest aktualnie uprawniony do kontroli? monitoringu działalności regulowanej! biur podróży, a jeżeli są braki ustawowe w tym zakresie, bo są, to kto ma to zmienić?

c/ Dlaczego nie mówimy, że 3-4 upadki z 2012r. dotyczyły organizatorów zagranicznych, zarejestrowanych w Polsce, w jednym przypadku to już „recydywa”.  Dlaczego nie mówimy o zupełnym braku monitoringu działalności regulowanej? wszystkie upadki wykazały rażące braki sum gwarancyjnych. Teraz Ustawodawca chce za to ukarać inne podmioty prawidłowo funkcjonujące, bo jeszcze mają dochody, więc trzeba ich pozbawić …. .

d/ Pytania zasadnicze, kto ma być odpowiedzialny, za braki ustawowe, błędne rozporządzenia, zaniechania, itd./itp.. Czy zwykły Kowalski (osoba prawna i fizyczna) ma wpływ na zapisy ustawodawcy?
Z doświadczeń z 2012 r, wynika tylko jedno: NIKT i NIGDY tego nie regulował, NIKT i NIGDY tego nie kontrolował! , NIKT nie ma ochoty, aby to robić, z rozsądkiem, uczciwie dzisiaj i jutro dla dobra polskiej gospodarki.

5/ Jakie są inne drogi, propozycje i sugestie:
a/ wspólna nowelizacja Ustawy o usługach turystycznych ( wymaga czasu ), w tym np.:
- komu przeszkadzał obowiązek niekaralności w poprzedniej Ustawie? (kilka upadku byłoby mniej!)
- staż , kiedyś był wymagany najpierw Agent, po 2 latach mógł otrzymać prawo być organizatorem, zabezpieczy zdecydowanie tych nastawionych na „szybki i łatwy biznes”, nie kłóci się ze swobodą gospodarczą, bo jest to działalność Regulowana! A jeżeli już to co powiemy o swobodzie gospodarczej? skoro chcemy wprowadzić odpowiedzialność zbiorową! gdzie tutaj swobody gospodarcze?
b/ mamy nowe rozporządzenie o sumach gwarancyjnych, poczekajmy może się w 90% sprawdzi, trudno oczekiwać, aby w 100% ? ciągle jako młoda demokracja uczymy się dostosowujemy rzeczywistość, też z wymagań UE do polskich warunków, ale trzeba uwzględniać polskie uwarunkowania! 
Jeżeli mamy się uczyć to uczmy się też od Niemców:
Uwaga: Niemcy nie dokonały transpozycji zawartego w dyrektywie przepisu konieczności podjęcia natychmiastowych starań w celu znalezienia właściwy rozwiązań w przypadku reklamacji . Powodem takiego zaniechania była prze wszystkim nieprecyzyjność tego sformułowania (np. wskazano potrzebę podjęć starań, a nie znalezienia rozwiązania).
Francja: Biuro turystyczne ma obowiązek precyzyjnego wykazania w umowie ryzyk zdarzeń objętych ubezpieczeniem (Kodeks turystyki, art. R211-38).

c/ monitoring (nie nazywajmy to kontrolą?) pracujących organizatorów wymaga korekty, w tym;
- wyposażenie organów wydających Zaświadczenia ( czytaj-Zezwolenia) na prowadzenie działalności Regulowanej! czyli Urzędy Marszałkowskie w odpowiednie zapisane wytyczne, w tym; możliwość odmowy wydanie Zaświadczenia, możliwość sprawdzenia bieżącej działalności zgodnej z deklaracją do sumy gwarancyjnej,
- monitoring bieżący według deklaracji ilościowej obsługiwanych turystów (sprawdzanie stanu kont, finansów to jedynie wartość populistyczna, konta mają zwyczaj być płynne … ). Można to osiągnąć, w obecnych czasach powszechnej informatyki, bardzo łatwo i tanim kosztem.

d/ inne rozwiązania, potrzeby, ale NIE związane z TFG, do omówienia, opracowania

6/ Rozporządzenie Ministerstwa Finansów a Regulacja działalności biur podróży i sumy gwarancyjne?
Podniesienie sum gwarancyjnych ma uzasadnienie, to może w znaczący sposób zabezpieczyć ewentualne powstałe szkody, jeżeli suma gwarancyjne będzie rzetelne naliczana i rzetelnie monitorowana działalność ubezpieczonego organizatora.

7/ Czy aktualna ustawa o usługach turystycznych odpowiada wymogom rynkowym oraz czy zapewnia turystom stosowne gwarancje realizacji wykupionej wycieczki?
Jest niezbędna potrzeba ponownego napisania Ustawy, to jest zgłaszane przez wszystkich.

8/ Co powinno być zrobione, by zabezpieczyć się przed nieuczciwymi organizatorami turystyki?
Od tego każde społeczeństwo, w państwach demokratycznych tworzy i powołuje dla siebie, nie dla innych, odpowiednie urzędy i instytucje dla wspólnego dobra. Takie pytania powinny być kierowane do już istniejących instytucji, należy się jedynie pochylić, zastanowić czy jako społeczeństwo dostatecznie dbamy o wspólny interes. W tym dlaczego osoba fizyczna z zagranicy ponownie wraca, ponownie oszukuje i nikt tego nie zauważa? a później mówimy o polskich biurach podróży!?

9/ Kompetencje sprowadzania turystów upadłych biur podróży powierzono Urzędom Marszałkowskim. Czy to jest właściwe rozwiązanie? Jeżeli nie, to kto powinien otrzymać kompetencje sprowadzania turystów upadłych organizatorów turystyki?

a/ Kompetencje obsługi powstałej szkody po upadku biura podróży powinny spoczywać na Urzędzie Marszałkowskim. Urzędy Marszałkowskie wydają Zaświadczenia. Urzędy Marszałkowskie dobrze sobie z tym radziły, naturalnie należy określić jak i kto jest odpowiedzialny gdy suma gwarancyjna jest niewystarczająca. Kto zawinił i jak ma to być realizowane. Tylko Urzędy Marszałkowskie mogą to zrobić najtańszym kosztem dla branży i Państwa. Urzędy Marszałkowskie nie są powołane do zarabiania.

b/ Są głosy , aby tym zajmował się Ubezpieczyciel, ale to może sprawdzić się jedynie w przypadku gdy Ubezpieczyciel będzie odpowiadał w pełnym zakresie za powstałą szkodę, zrobi to najtaniej.
W przypadku występowania braków, nie będzie to, bo nie musi być najtańsza forma. Firmy są powołane do zarabiania, a nie do działalności charytatywnej i tak prawdopodobnie zachowają się, do czego nikt nie może mieć zastrzeżeń.

c/ Zlecenie formy obsługi, jak w projekcie dla „super biura” przy Zarządzie czy Radzie TFG to będzie najdroższa forma obsługi. Nikt nie będzie mógł kwestionować zasadności wydania takich czy innych kosztów, zapłaty za faktury, innych dodatkowych działań, które nietrudno sobie wyobrazić, w tym mogą się pojawić wyjazdy zagraniczne dla delegatów, dla sprawnej obsługi. Nikt nie będzie oszczędzał skoro wpływy są nieograniczone, a koszty społecznie i ustawowo uzasadnione!

Zebrane opracowanie przez
Śląska Izba Turystyki

 

autor: Śląska Izba Turystyki, data dodania: 30.04.2012, 00:00
źródło: ŚIT
 

Komentarze do wiadomości

Na razie nikt nie dodał jeszcze komentarza. Bądź pierwszą osobą która pozostawi tutaj komentarz.

 

Napisz komentarz

Wypełnij wszystkie pola.


Trwa ładowanie...