-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22
signal iduna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

  

Aktualności

Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych na odległość

Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a prawo do odstąpienia od umowy.


Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz umowy ubezpieczenia

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz umowy ubezpieczenia - ustawowy obowiązek informacyjny w stosunku do klienta.