-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22

O Śląskiej Izbie Turystyki

 

Śląska Izba Turystyki (nazwa zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 23.06.2006 roku, wcześniej pod nazwą Górnoślaska Izba Turystyki), to pozarządowa organizacja zrzeszająca podmioty gospodarcze branży turystycznej. Powstała 25.09.1991 roku. Główne działanie Zarządu Izby oraz wszystkich członków skupione było przez lata na wypromowaniu znaku firmowego, jako symbolu profesjonalizmu w turystyce. Izba współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami wyższymi, wpływając na profesjonalizm kadry turystycznej. Organizuje kursy pilotów wycieczek i inne. 
Izba miała wpływ na kształtowanie Ustawy o Usługach Turystycznych a obecnie uczestniczy w jej nowelizacji poprzez udział w pracach Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce.

Obszarem działania Izby jest województwo śląskie i inne województwa, w których swoje interesy posiadaja członkowie Izby. Współpracujemy również z regionalnymi izbami gospodarczymi i organizacjami turystycznymi z obszaru całej Polski, Polską Izba Turystyki Młodzieżowej, Polską Izbą Pielgrzymkową, przedstawicielstwami narodowych organizacji turystycznych. Członkowie Izby korzystają z bardzo dobrej współpracy z Urzędami Marszałkowskim i Wojewódzkim oraz Ministerstwem Gospodarki.
Obecni członkowie to: agenci, organizatorzy imprez turystycznych, uczelnie wyższe, szkoły ponadgimnazjalne, przewoźnicy, gestorzy bazy hotelowej i atrakcji turystycznych, towarzystwo ubezpieczeniowe oraz osoby, którym przyznano tytuł "Członka Honorowego", którzy przyjmując ten tytuł wspierają jej działania, przyczyniają się do promocji znaku Izby i jej dobrego imienia.

Portal www.slask.travel powstał z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Śląska Izba Turystyki uczestniczy w realizacji
Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013


Tytuł projektu: Serwis internetowy prezentujący zaplecze turystyczne województwa śląskiego
Numer umowy: UDA-RPSL.03.03.00-00-003/10-00
Priorytet : III - Turystyka
Działanie/poddziałanie : 3 - Systemy informacji turystycznej
Całkowity koszt projektu : 105 820,00
Dofinansowanie : 89 947,00
Opis projektu : Celem Projektu jest stworzenie internetowego serwisu tematycznego, prezentującego bazę turystyczną w województwie śląskim wraz z opisem atrakcji i wydarzeń w regionie. Prezentacja zaplecza turystycznego, a w szczególności mikro przedsiębiorstwa turystyczne, zapewniające obsługę turystyczną dla głównych atrakcji województwa. Dzięki zastosowaniu narzędzia do bezpłatnego tworzenia stron www, zainteresowane podmioty mają możliwość prezentacji swoich usług, oferty w sieci Internet. Serwis jest dostępny dla każdego, kto będzie chciał z niego skorzystać bądź wzbogacić jego zasoby. Serwis w swoim założeniu ma być komplementarny do innych poktewnych tematycznie serwisów.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 
data ostatniej modyfikacji: 26.07.2016, 16:48