-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22

Wypełnij deklarację i przystąp

Do Śląskiej Izby Turystyki należą podmioty, które:

  • prowadzą udokumentowaną dowolną działalność w zakresie turystyki przez okres minimum 1 roku
  • złożą ankietę i deklarację członka
  • mogą otrzymać rekomendację dwóch członków Izby
  • opłacą składki członkowskie
  • przestrzegają Statutu.


Korzyści Członka Śląskiej Izby Turystyki

1. Nasi członkowie otrzymują w ramach jednej składki członkostwo w ogólnopolskiej izbie turystyki ITRP!
 
2. Izba integruje branżę turystyczną - z naszą pomocą nawiążesz cenne kontakty
3. Otrzymujesz bezpłatny dostęp do informacji i komunikacji poprzez stronę ŚIT
www.slask.travel
3.1. Otrzymujesz nieograniczoną możliwość zamieszczania własnych obiektów i wpisów promujących swój biznes.
4. Korzystasz z logotypu Izby na swoich materiałach reklamowych (wsparcie swoich działań autorytetem 25-letniej Izby Turystycznej).
4.1. Nazwę twojej firmy wraz z logotypem i opisem umieścimy w bazie członków na stronie www.sit.travel oraz w materiałach informacyjnych i wydawnictwach ŚIT.
5. Otrzymasz Certyfikat Członkowski ŚIT oraz Certyfikat członka Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej (ITRP).
6. Organizujemy mailing do pozostałych członków w Państwa sprawie, którą przekażecie do wsparcia Biura ŚIT.
6.1. Udział we wspólnych akcjach marketingowych ŚIT poprzez: mailing, reklamę w mediach i stoiska na wybranych targach i ważnych imprezach.
7. Współpracujemy z administracją publiczną
7.1 Masz prawo uczestniczenia w pracach zespołu opiniującego akty prawne w turystyce.
8. Warsztaty, szkolenia, konferencje, prawo
8.1. Izba wspiera swoich członków i pomaga prawnie.
8.2. Mediujemy w twoim imieniu i pomagamy w rozwiązywaniu skarg i w interpretacji przepisów legislacyjnych dotyczących turystyki.
 
8.3. Uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez ŚIT dla członków Izby.
8.4. Izba szkoli i przygotowuje do zawodu młodych i zdolnych ludzi - praktykantów i absolwentów śląskich uczelni i szkół ponadgimnazjalnych po kierunkach o profilu turystycznym.
10. Swoich członków rekomendujemy do przyznania za zasługi: odznaczeń państwowych, branżowych, nagród, dyplomów, wyróżnień.

 

Składka członkowska:

  • wpisowe (jednorazowe)- 300 zł  
  • składka - miesięcznie 80 zł ( kwartalna -240 zł)

 

Dokumenty do pobrania:

Ankieta członka Śląskiej Izby Turystyki                              Deklaracja Członkowska 

 

 

 
data ostatniej modyfikacji: 23.11.2016, 16:41