-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22

Ważne na dzisiaj

 

 

 

 

 

 

W dniu  13.05 2019 w Hotelu Park Inn w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze  Członków Śląskiej Izby Turystyki.

W wyniku wyborów w skład nowego Zarządu weszli.:

Prezes  Jadwiga Wieczorek

W-ce Prezes Edward Wyżgoł

Sekretarz Marta Grabowska

Skrabnik Katarzyna Pałyga

oraz członkowie :

Krzysztof Ziaja  Sonia Kandora-Kacprzak,Ewa Suchecka

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Krystyna Papiernik 

członkowie Alina Wilińska    Marian Zapa

Podczas  Walnego Zebrania  dotychczasowa wieloletnia Prezes Śląskiej Izby Turystyki  Krystyna Papiernik podziękowała dotychczasowym członkom zarządu za współpracę i zaangażowanie. W imieniu wszystkich członków Sląskiej Izby Turystyki serdeczne  podziekowania i wyrazy uznania za wkład pracy dotychczasowej Pani Prezes Krystynie Papiernik złożyli  Aleksander Giertler

i Profesor Jacek Ruszkowski.

 

 
data ostatniej modyfikacji: 29.05.2019, 13:59