-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22

Zarząd Izby

W dniu 20.06.2016 w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiej Izby Turystyki.  

W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz Zarządu Śląskiej Izby Turystyki członkowie izby powołali w skład Zarządu 6 osób, które podzieliły funkcje,
i tak: 

PREZES - Krystyna Papiernik

V-CE PREZES -
Jacek Ruszkowski

SEKRETARZ: Joanna Dinges

CZŁONKOWIE:   Jadwiga Wieczorek, Tadeusz Rzemyk, Edward Wyżgoł

Walne Zgromadzenie wybrało także Komisję Rewizyjną w składzie:

 KOMISJA REWIZYJNA:
Alina Wilińska, Anna Staszewska, Barbara Lankamer

 

Wszystkim wybranym serdecznie dziękujemy za przyjęcie na siebie obowiązków związanych z pracą społeczną na rzecz członków Izby i gratulujemy wyboru. 

 Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z prac Zarządu w 2015 r oraz udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej . Zatwierdziło także sprawozdanie finansowe izby za 2015 rok.

 
data ostatniej modyfikacji: 10.11.2016, 17:38