Kategorie
Akty prawne

Akty prawne związane z turystyką

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ustawa z 22 lipca 2016 o zmianie ustawy o usługach turystycznych, ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. TZW ustawa o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy […]