Śląska Izba Turystyki (nazwa zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 23.06.2006 roku, wcześniej pod nazwą Górnośląska Izba Turystyki), to pozarządowa organizacja zrzeszająca podmioty gospodarcze branży turystycznej. Powstała 25.09.1991 roku. Główne działanie Zarządu Izby oraz wszystkich członków skupione było przez lata na wypromowaniu znaku firmowego, jako symbolu profesjonalizmu w turystyce. Izba współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami wyższymi, wpływając na profesjonalizm kadry turystycznej. Organizuje kursy pilotów wycieczek i inne.
Izba miała wpływ na kształtowanie Ustawy o Usługach Turystycznych a obecnie uczestniczy w jej nowelizacji poprzez udział w pracach Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce.

Obszarem działania Izby jest województwo śląskie i inne województwa, w których swoje interesy posiadają członkowie Izby. Współpracujemy również z regionalnymi izbami gospodarczymi i organizacjami turystycznymi z obszaru całej Polski, Polską Izba Turystyki Młodzieżowej, Polską Izbą Pielgrzymkową, przedstawicielstwami narodowych organizacji turystycznych. Członkowie Izby korzystają z bardzo dobrej współpracy
 z Urzędami Marszałkowskim i Wojewódzkim oraz Ministerstwem Gospodarki.
Obecni członkowie to: agenci, organizatorzy imprez turystycznych, uczelnie wyższe, szkoły ponadgimnazjalne, przewoźnicy, gestorzy bazy hotelowej i atrakcji turystycznych, towarzystwo ubezpieczeniowe oraz osoby, którym przyznano tytuł „Członka Honorowego”. Oni, przyjmując ten tytuł – wspierają jej działania, przyczyniają się do promocji znaku Izby i jej dobrego imienia.