Zarząd Izby

PREZES – Jadwiga Wieczorek

V-CE PREZES – Edward Wyżgoł

SEKRETARZ- Marta Grabowska

SKARBNIK – Krzysztof Ziaja

CZŁONKOWIE: Sonia Kandora

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: Krystyna Papiernik

Alina Wilińska , Marian Zapa