Zarząd Izby

PREZES – Jadwiga Wieczorek

V-CE PREZES – Edward Wyżgoł
SEKRETARZ- Marta Grabowska

SKARBNIK – Katarzyna Pałyga

CZŁONKOWIE: Krzysztof Ziaja, Ewa Suchecka, Sonia Kandora

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: Krystyna Papiernik

Alina Wilińska , Marian Zapa