2006 - 2019

Śląska Izba Turystyki ( a do 2006 roku Górnośląska Izba Turystyki)  to pozarządowa organizacja zrzeszająca podmioty gospodarcze branży turystycznej. Powstała na przełomie 1991 i 1992 roku. Przez wiele lat główne działanie Rady Izby oraz wszystkich członków skupione było na wypromowaniu znaku firmowego, jako symbolu profesjonalizmu w turystyce. Izba miała wpływ na kształtowanie Ustawy o Usługach Turystycznych a obecnie uczestniczy w jej nowelizacji. Obszarem działania GIT jest przede wszystkim województwo śląskie, jednak nie ogranicza się tylko do tego terenu, ale współpracuje również z regionalnymi izbami gospodarczymi i turystycznymi z obszaru całej Polski, Polską Izbą Turystyki, przedstawicielstwami narodowymi

.