Kategorie
Bieżące

Śląska Rada Turystyki

Zarządzeniem  z dnia 29 maja 2020 Marszałek Województwa Śląskiego powołał Śląską Radę Turystyki, jako ciało opiniodawczo-doradcze Marszałka Województwa Śląskiego w obszarze turystyki. Rada pełni rolę konsultacyjną i opiniodawczo – doradczą Marszałka Województwa Śląskiego, w obszarze turystyki w zakresie wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach związanych z rozwojem turystyki w Województwie Śląskim. Prezes […]

Kategorie
Bieżące

Tarcza 5.0

Od połowy października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej czy wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. ZUS zwraca uwagę, że we wnioskach już pojawiają się błędy, na które trzeba uważać. Zakład przypomina, że […]

Kategorie
Bieżące

Bon Turystyczny

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności . Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie […]

Kategorie
Akty prawne

Akty prawne związane z turystyką

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ustawa z 22 lipca 2016 o zmianie ustawy o usługach turystycznych, ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. TZW ustawa o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy […]