Kategorie
Bieżące Kronika wydarzeń

Witamy nowych członków!

W roku 2021 powitaliśmy w składzie Śląskiej Izby Turystyki następujących Członków:

  1.  LTG Polska
  2. MK EDEN Travel

Serdecznie witamy w naszych szeregach, a Członkom którzy pozostali z nami na kolejny rok dziękujemy za zaufanie!

Kategorie
Bieżące Kronika wydarzeń

Śląska Izba Turystyki zmienia swoją siedzibę!

Nowy rok przynosi szeroko zakrojone zmiany także dla nas!
Od 1 marca 2021 roku, Śląska Izba Turystyki przeniesie się z dotychczasowej siedziby przy ulicy Staromiejskiej, do nowego lokalu przy Stalmacha w Katowicach.

Zmiana ma na celu usprawnienie pracy oraz obniżenie kosztów utrzymania.

Nowy adres:
Śląska Izba Turystyki
ul. Pawła Stalmacha 17
40-058 Katowice

Kategorie
Kronika wydarzeń

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki – Koszęcin

25 września na terenie gościnnej siedziby Zespołu  Śląsk w Koszęcinie odbyły się Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki. Impreza pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego była niezapomnianą okazją do spotkania branży turystycznej, wymiany doświadczeń w funkcjonowaniu w czasie pandemii a przede wszystkim do uhonorowania działań podmiotów działających w turystyce w województwie śląskim.

Również członkowie Śląskiej Izby Turystyki znaleźli się  wśród nagrodzonych.

Imprezę uświetnił występ Zespołu  Śląsk.