Śląska Izba Turystyki zmienia swoją siedzibę!

Nowy rok przynosi szeroko zakrojone zmiany także dla nas!
Od 1 marca 2021 roku, Śląska Izba Turystyki przeniesie się z dotychczasowej siedziby przy ulicy Staromiejskiej, do nowego lokalu przy Stalmacha w Katowicach.

Zmiana ma na celu usprawnienie pracy oraz obniżenie kosztów utrzymania.

Nowy adres:
Śląska Izba Turystyki
ul. Pawła Stalmacha 17
40-058 Katowice