Kategorie
Bieżące Kronika wydarzeń

Śląska Izba Turystyki zmienia swoją siedzibę!

Nowy rok przynosi szeroko zakrojone zmiany także dla nas! Od 1 marca 2021 roku, Śląska Izba Turystyki przeniesie się z dotychczasowej siedziby przy ulicy Staromiejskiej, do nowego lokalu przy Stalmacha w Katowicach. Zmiana ma na celu usprawnienie pracy oraz obniżenie kosztów utrzymania. Nowy adres: Śląska Izba Turystyki ul. Pawła Stalmacha 17 40-058 Katowice